management

กรรมการผู้จัดการ

นายวิทยา พิณเมืองงาม

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

นายวัฒนโรจน์ เจริญพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายโยโนะซุเกะ อิเคดะ